NA CZYM POLEGA NASZA WSPÓŁPRACA?

 • Państwo dostarczacie do naszego Biura dokumenty rozliczeniowe i pracownicze (np. faktury zakupów i sprzedaży, inne dokumenty potwierdzające transakcje, zwolnienia lekarskie, listy obecności, itp.), a Biuro wykonuje za Was całą pracę.
 • Biuro sporządza deklaracje podatkowe i dostarcza je do odpowiednich urzędów.
 • Państwo otrzymujecie gotowe wydruki przelewów do ZUS i podatkowe.
 • Doradca podatkowy podpowie, jak optymalizować przychody i wydatki, aby obciążenia z tytułu podatków były możliwie najniższe.PROFESJONALNIE I KOMPLEKSOWO POPROWADZIMY KSIĘGOWOŚĆ
TWOJEJ FIRMY, EWIDENCJE PODATKOWE ORAZ DOKUMENTACJĘ
KADROWO - PŁACOWĄ:


 1. Księgę Przychodów i Rozchodów
 2. Pełną księgowość
 3. Ryczałt Ewidencjonowany
 4. Ewidencje VAT
 5. Dokumentację kadrowo - płacową oraz rozliczenia z ZUS
 6. Sporządzanie i przesyłanie plików JPKKSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 1. Bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów i ewidencja operacji gospodarczych w programie księgowym.
 2. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, deklaracje VAT, VAT-UE
 3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 4. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 1. Bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów i ewidencja operacji gospodarczych w programie księgowym.
 2. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, dziennika, prowadzenie zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sporządzanie zestawienia wszystkich sald kont ksiąg pomocniczych, sporządzanie wydruku wszystkich zapisów.
 3. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, deklaracje VAT, VAT-UE
 4. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 5. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 1. Bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów i ewidencja operacji gospodarczych w ewidencji przychodów
 2. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, deklaracje VAT, VAT-UE
 3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 4. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

EWIDENCJE VAT

 1. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 2. Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 3. Rozliczanie Wewnątrzwspólnotowych Nabyć Towarów /WNT/
 4. Rozliczanie Wewnątrzwspólnotowych Dostaw Towarów /WDT/
 5. Sporządzanie deklaracji VAT-UE
 6. Odzyskiwanie VAT z krajów Unii Europejskiej VAT-REF
 7. Odwrotne obciążenie - rozliczanie, wypełnianie deklaracji VAT-27
 8. Sporządzanie i przesyłanie plików JPK

KADRY I PŁACE, ZUS

 1. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 2. Sporządzanie list płac, ewidencja wynagrodzeń
 3. Sporządzanie deklaracji ZUS, przekazywanie deklaracji w formie elektronicznej (Płatnik)
 4. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dotyczących pracowników - informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach.


DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISZĄ Z NAMI STAŁĄ UMOWĘ O OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ,
POMOC W ZAŁOŻENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRATIS

© 2012-2018 Biuro Rachunkowe Jadwiga Sobowska Doradca Podatkowy | design by: styleshout | Zmieniony przez: A. Piekarska