Biuro Rachunkowe Jadwiga Sobowska Doradca Podatkowy

USŁUGI DLA FIRM


NA CZYM POLEGA NASZA WSPÓŁPRACA?
PROFESJONALNIE I KOMPLEKSOWO POPROWADZIMY KSIĘGOWOŚĆ TWOJEJ FIRMY, EWIDENCJE PODATKOWE ORAZ DOKUMENTACJĘ KADROWO - PŁACOWĄ:

 1. Księgę Przychodów i Rozchodów
 2. Pełną księgowość
 3. Ryczałt Ewidencjonowany
 4. Ewidencje VAT
 5. Dokumentację kadrowo - płacową oraz rozliczenia z ZUS
 6. Sporządzanie i przesyłanie plików JPKKSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 1. Bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów i ewidencja operacji gospodarczych w programie księgowym.
 2. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie i przesyłanie plików JPK_V7M, JPK_V7K, deklaracje VAT-UE
 3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 4. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 1. Bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów i ewidencja operacji gospodarczych w programie księgowym.
 2. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, dziennika, prowadzenie zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sporządzanie zestawienia wszystkich sald kont ksiąg pomocniczych, sporządzanie wydruku wszystkich zapisów.
 3. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie i przesyłanie plików JPK_V7M, JPK_V7K, deklaracje VAT-UE
 4. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 5. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 1. Bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów i ewidencja operacji gospodarczych w ewidencji przychodów
 2. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie i przesyłanie plików JPK_V7M, JPK_V7K, deklaracje VAT-UE
 3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 4. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

EWIDENCJE VAT

 1. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 2. Rozliczanie Wewnątrzwspólnotowych Nabyć Towarów /WNT/
 3. Rozliczanie Wewnątrzwspólnotowych Dostaw Towarów /WDT/
 4. Sporządzanie deklaracji VAT-UE
 5. Odzyskiwanie VAT z krajów Unii Europejskiej VAT-REF
 6. Sporządzanie i przesyłanie plików JPK_V7M, JPK_V7K

KADRY I PŁACE, ZUS

 1. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 2. Sporządzanie list płac, ewidencja wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy
 3. Sporządzanie deklaracji ZUS, przekazywanie deklaracji w formie elektronicznej (Płatnik)
 4. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dotyczących pracowników - informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach. PIT-11, PIT-4R, PIT-8AC, RMUA


Dla klientów, którzy podpiszą z nami stałą umowę o obsługę księgową, pomoc w założeniu działalności gospodarczej gratis


USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


 1. Rozliczanie podatków rocznych
 2. Rozliczanie ulg podatkowych
 3. Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych wraz z załącznikami